Antal husbilar i Sverige

110 000

Så många husbilar finns i Sverige.

Sverige, 2:a i Europa

110 husbilar per 10 000 invånare

Så många husbilar har vi i Sverige och det gör oss till 2:a i Europa.

Antal husbilar i Europa

2 500 000

Så många husbilar finns totalt i hela Europa.