Erbjudande Från

Om Husbilsdestination Sverige

Husbilsmarknaden växer stort i hela Europa. 2016 finns 94 000 husbilar i Sverige och c:a 1,8 miljoner i Europa. Gästgruppen har i vissa fall andra behov än den traditionella husvagns- eller tältgästen. Det resulterar i att husbilsägarna oftast väljer att övernatta på andra ställen än campingplatser. Detta är inte unikt för Sverige utan sker i hela Europa.

För att kunna möta de behov som gästgruppen har och skapa produkter som ger dem god service, trygghet och en bra upplevelse på och utanför campingplatserna har SCR tagit initiativet till att bilda en grupp som skall inventera behoven och möjligheterna.
 
Detta arbete initierades 2010 och har sedan dess bedrivits i samverkan med olika intressenter.

Målet är att tillsammans medverka till att Sverige blir Europas bästa husbilsdestination.

Arbetsgruppen består idag av representanter från:

  • Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF)
  • Caravan Club (CC)
  • Riksförbundet Mobil Fritid (RMF)
  • Turistrådet Västsverige
  • Svensk Camping (SCR)
  • Åsa Camping & Havsbad
  • Visit Östergötland
  • Visit Dalarna

    Vid behov tillkallas experter från Transportstyrelsen, Trafikverket och Polisen.


Caravan ClubHusvagnsbranchens RiksförbundRiksförbundet Mobil FritidSCR Svensk CampingVästSverigeVisit Östergötland    Visit Dalarna

Här nedan ett axplock på de olika delprojekt som arbetsgruppen arbetar med just nu

Informationskampanj/konsultation kommuner
Ge råd till Sveriges kommuner i deras hantering av ställplatser och informera om Husbilsdestination Sveriges arbete.    

Regional utveckling  
Stötta och stimulera till regionala utvecklingsprojekt kring utveckling av ställplatser 

Statistik ställplatser
Medverka till att säkerställa statistiken över antalet övernattande husbilsturister på våra ställplatser och att de skall ingå i den officiella turiststatistiken.

Koncept husbilplats på cpl.
Visa på goda exempel på samt vara rådgivare till campingplatser som vill utveckla platser för husbilsgästen.

För mer information kontakta oss gärna

Antal husbilar i Sverige

100 000

Så många husbilar finns i Sverige.

Sverige, 2:a i Europa

97 husbilar per 10 000 invånare

Så många husbilar har vi i Sverige och det gör oss till 2:a i Europa.

Antal husbilar i Europa

1 866 750

Så många husbilar finns totalt i hela Europa.

Tipsa en vän